From
Switcher a1f4b7a0bf8dfba943dd9d3e50b23f6f458e4f918cf12f09e94299c865c5db18 To
All Cities > Dongguan > Sheraton Hotel Dongguan

Sheraton Hotel Dongguan - Getting There and Away

Sheraton Hotel Dongguan

Dao Guan Tai Lu, Hou Jie Town, Dongguan.
东莞厚街镇256省道莞太路段

Map

Staticmap?&zoom=15&size=280x200&maptype=roadmap&markers=size:mid%7c22.934079,113

Directions

Bus: 沙太1